maandag 14 januari 2008

Sociale huurders hebben recht op mooie woonomgeving

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers - lid van de Commissie Wonen in het Vlaams Parlement en bestuurder van huisvestingsmaatschappij SHV Scheldevallei - zegt dat het niet afwerken van de omgeving rond sociale woonprojecten bij bewoners tot frustratie leidt. “De omgevingsaanleg rond sociale woningen laat veel te lang op zich wachten. Je hebt dan wel nieuwe of mooi gerenoveerde woningen, maar ze staan midden in een woestenij”, zegt Jan Roegiers van spirit. (Persbericht Jan Roegiers, 14.01.2008)

In de nieuwe sociale huurwet, die op 1 januari 2008 van kracht werd, gaat er heel veel aandacht naar de plichten van sociale huurders, zoals het feit dat ze bereid moeten zijn Nederlands te leren. Maar zij hebben volgens de spirit’er ook rechten. Eén van die rechten is dat de omgeving van de woningen binnen een aanvaardbare termijn wordt afgewerkt. Als de omgeving niet kwaliteitsvol is ingericht kan er immers vlug verval ontstaan.

Roegiers kent enkele voorbeelden in het Gentse van hoe belabberd de omgeving rond sommige sociale woningen is: grote modderpoelen aan de Wolterslaan bij de gerenoveerde appartementsblokken van het Scheldeoord tussen de Jan Delvinlaan, het Charles van Lerbergheplein, de Wolters- en de Emiel Moysonlaan, Oost-Duitse toestanden in de Vogelhoekwijk in Ledeberg en hetzelfde geldt voor de Jan Lampensstraat, nabij de Ferrerlaan, waar een straat niet ingericht geraakt.

Het is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuurwerken, die instaat voor de omgevingsaanleg. Maar veel dossiers dateren al van jaren geleden. De stad Gent treft echter geen schuld voor de grote vertraging, de dossiers raken in Brussel maar niet goedgekeurd. Roegiers wijst erop dat het al heel lang duurt voor een huisvestingsproject wordt goedgekeurd. Het is dan ook hemeltergend dat de projecten voor de omgevingsaanleg opnieuw zolang aanslepen. Met nieuwe decreten als dat op de bodemsanering is er nog meer vertraging.

Jan Roegiers stelt ook voor de budgetten voor de omgevingsaanleg op te trekken. In 2007 was dat voor heel Vlaanderen 51,9 miljoen euro. “De doorlooptijd van een dossier moet drastisch worden ingekort en de procedures moeten ingrijpend worden vereenvoudigd.” Hij oppert tenslotte dat het bij sommige bouwprojecten misschien beter is eerst met de omgevingsaanleg te beginnen.
Binnenkoer van Scheldeoord (14.01.2008), waar de omgevingsaanleg eindelijk zou beginnen.
Jan Roegiers stelde de bevoegde minister Marino Keulen hierover vragen in het Vlaams Parlement. Hier is het volledige dossier : vraag, antwoord en bijlagen met lijsten. Wie dus wil weten hoe het nu zit met de omgevingsaanleg van het sociaal wooncomplex in zijn/haar buurt heeft hier het nodige leesvoer.

Scheldeoord (Gentblogt, 17.10.2006)
Dossier Vlaams Parlement Omgevingsaanleg sociale wooncomplexen in het Gentse
Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers - Persbericht 14.01.2008
Huurder heeft rechten (De Gentenaar, 14.01.2008)

Geen opmerkingen: