dinsdag 8 januari 2008

Hoofddoekje leggen, niemand zeggen

Opgedragen aan Gesloten VLD die, opgejaagd door VB en LDD, totaal on-liberaal volhardt in haar jacht op de hoofddoek. Tot in de Oost-Vlaamse provincieraad van aanstaande 16 januari toe (De Gentenaar, 08.01.2008) waar de VLD een voorstel in die zin indient.

Zakdoekje leggen,
Niemand zeggen,
Ik heb de hele nacht gewerkt.
Twee paar schoenen heb ik afgewerkt:
Een van stof en een van leer,
Hier leg ik mijn zakdoekje neer.

Vervang het woord zakdoek door hoofddoek....en besef met wat voor een kinderspel we door de aanstokers en pesters op de (politieke) speelplaats nu al maanden moeten bezig zijn. In dit kinderspel moet wie verliest 'in het kot'.

Vogeltje gij zijt gevangen
in een kotteke zult gij hangen
gij blijft hier,
gij blijft hier
lieve vogel,
gij blijft hier.

In wiens Belang? Over welke hoofden heen? Op wiens kap?
Vrouwen mét en zonder, tijdens straatactie aan het Gentse stadhuis 26.11.2007 (Foto Blokbuster)

Geen opmerkingen: