woensdag 16 januari 2008

Spirit tevreden over redelijkheid in hoofddoekendebat Oost-Vlaanderen

Spirit-voorzitter Bettina Geysen en spirit-provincieraadslid Oost-Vlaanderen Goedele De Cock zijn tevreden dat de VLD vandaag heeft afgezien van het voornemen om een amendement in te dienen op het voorstel van Vlaams Belang dat het dragen van een hoofdoek voor personeel van de provincie zou verbieden. (spirit-persbericht 16.01.2008)

Bettina Geysen mét.... tijdens nieuwjaarstoespraak op 13.01.2008
Op 14 november 2007 legde Vlaams Belang een eerste keer het voorstel neer om hoofddoeken en andere religieuze symbolen te verbieden voor personeel van de provincie. Dat voorstel werd toen weggestemd. Een licht gewijzigd voorstel werd vandaag opnieuw ter stemming gelegd. Tot vandaag liet VLD uitschijnen dat zij het voorstel zou amenderen zodat een hoofddoekenverbod een werkelijkheid zou kunnen worden.

Vandaag besliste VLD haar amendement niet neer te leggen. Spirit-voorzitster Bettina Geysen, die op de nieuwjaarsreceptie van spirit vorige zondag hard uithaalde tegen een hoofddoekenverbod, is erg opgetogen. “Ik ben blij dat er geen nieuwe schotten zijn geplaatst die een open en tolerante samenleving in de weg staan. We moeten stoppen met polarisatie op basis van verschillen tussen mensen. Net het aanvaarden van die diversiteit in alle echelons van de samenleving zal er voor zorgen dat mensen minder verkrampt reageren op diversiteit”.

Ook spirit-provincieraadslid Goedele De Cock reageert opgetogen. “De redelijkheid bij VLD heeft de overhand genomen. Daar kan ik enkel tevreden over zijn.”

Geen opmerkingen: